Vacatures

Wij zijn op zoek naar jou!

Wij zijn altijd op zoek naar leerkrachten die ontwikkelingsgericht zijn. Leerkrachten die zin hebben in vernieuwing, verandering en afwisseling en van betekenis willen zijn voor onze leerlingen.

Leerkrachten Nederlandse taal en cultuur (m/v)

De Oranjeschool biedt onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan ongeveer 100 kinderen in de regio Seattle, WA. Naast onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd is er een speelgroep voor kinderen van 0 t/m 2,5 jaar en een instroomgroep voor kinderen van 3 jaar. De lessen worden wekelijks op zaterdagochtend verzorgd.

De Oranjeschool hanteert de regelgeving van de staat Washington en het Nederlandse onderwijsbeleid het volgende uitgangspunt: “The Oranjeschool does not discriminate on the basis of race, color, national and ethnic origin; we follow a nondiscriminatory policy as to students and staff.”

Functie

De functie van leerkracht omvat de volgende taken:

 • Voorbereiden en zelfstandig verzorgen van lessen (3 lesuren per week) in de Nederlandse taal en cultuur aan gecombineerde groepen kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Zorgdragen voor een plezierige en veilige leeromgeving in de klas.
 • Afnemen van toetsen en bijhouden van de resultaten.
 • Schrijven van lesplannen, evaluaties en handelingsplannen.
 • Opstellen van een rapport (1x per jaar) en voeren van de bijbehorende oudergesprekken.
 • Bijwonen van teamvergaderingen.
 • Op peil houden van de leermiddelen en gebruiksmaterialen.

Profiel

Enthousiaste leerkracht uit de omgeving van Seattle die:

 • In het bezit is van lesbevoegdheid primair onderwijs Nederlandse Taal of sterke affiniteit heeft met lesgeven in het basisonderwijs.
 • Bereid is les te geven op verschillende niveaus in gecombineerde klassen.
 • Wil bijdragen aan de professionalisering van de school.
 • Zelfstandig kan werken.
 • Flexibel is en kan improviseren.
 • In het bezit is van een geldige werk- en verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten.

Interesse of vragen?

Neem contact op met de schooldirecteur:

Jiske van Ede