Doelstelling

De missie van de Oranjeschool is het behouden en bevorderen van kennis van de Nederlandse taal en cultuur in een vriendelijke atmosfeer, waarbij alle belanghebbenden zich betrokken voelen en we zoveel mogelijk aansluiten bij het onderwijs in Nederland. De school streeft ernaar dat elke leerling zijn/haar hoogst mogelijk niveau van de Nederlandse taal bereikt, met als doel het behoud of bereik van het niveau zoals dat in het onderwijs in Nederland vereist is.

De lessen richten zich vooral op de ontwikkeling en oefening van de Nederlandse taal. De Oranjeschool streeft naar een goede opvang en overdracht van leerlingen bij de overgang van of naar een andere (internationale) school.

Om de aansluiting met Nederland en het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. Zo krijgt de school een extra Nederlands tintje door vieringen van typisch Nederlandse feesten, zoals Koningsdag en Sinterklaas, maar ook door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek.