Ouders

Het welslagen van de Oranjeschool valt of staat met de inzet van vrijwilligers en betrokkenheid van ouders.

De Oranjeschool vindt betrokkenheid van de ouders bij het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur heel belangrijk. Uw enthousiasme en motivatie zijn essentieel om de Nederlandse taal in het dagelijkse leven van uw kind levend te houden, zeker gezien de enorme concurrentie van het Engels. Daarnaast hecht de Oranjeschool veel belang aan uw mening, ideeën en opmerkingen met betrekking tot de school. We streven dan ook altijd naar open communicatie en actieve participatie van ouders en verzorgers binnen de school.

Wij hebben uw hulp nodig bij concrete ondersteuning van onderwijsactiviteiten en evenementen. De Oranjeschool verwacht dat ouders of verzorgers minimaal drie keer per schooljaar als vrijwilliger actief zijn. Hiertoe vult u tijdens het registratieproces een speciaal vrijwilligersformulier in waarop u uw voorkeuren kunt aangeven. Daarbij valt te denken aan:

  • hulp bij de bibliotheek
  • hulp in de klas/leesouder
  • organisatie van festiviteiten/cultuurdagen
  • fondsenwerving
  • bestuursfunctie