Algemene informatie

De Oranjeschool is een Nederlandse Taal- en Cultuurschool (NTC-school) voor basisonderwijs in de regio Seattle in de Amerikaanse staat Washington. De school is opgericht in 2004 en is ondergebracht in de stichting ‘Oranjeschool’. De school is aangesloten bij de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en is ook geregistreerd als 501(c)(3) nonprofit-organisatie in de staat Washington.
De afgelopen jaren ligt het leerlingenaantal tussen de 65 en 100 leerlingen.

Alle lessen binnen het basisonderwijs vinden plaats op zaterdag ochtend. De lessen binnen het voortgezet onderwijs vinden plaats online op een doordeweekse dag afgewisseld met een aantal in persoon bijeenkomsten op zaterdag. Het onderwijs staat open voor Nederlandstalige leerlingen van 0 t/m 18 jaar. De leerlingen zijn doorgaans afkomstig van:

  • gezinnen die hier tijdelijk vanuit Nederland of België zijn,
  • gezinnen die vanuit Nederland of België komen en zich hier permanent hebben gevestigd,
  • gezinnen waarin een van de ouders uit Nederland of België afkomstig is,
  • gezinnen met Nederlandse of Belgische voorouders.

Voor de allerkleinsten van 0 t/m 2 jaar is er een speelgroep.
Kinderen van 2,5 jaar en ouder kunnen gedurende het jaar instromen in de instroomgroep mits ze zindelijk zijn. Daarnaast zijn er de groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7/8. Tenslotte bieden we ook nog een voorgezet onderwijs klas aan voor kinderen van 12 t/m 18. Zie Onderwijs voor nadere informatie over de diverse klassen.