Het schooljaar 2022-2023 loopt van 10 september 2022 t/m 10 juni 2023. Op deze pagina staat de volledige kalender met alle lesweken. Mochten er in de loop van het schooljaar wijzigingen zijn, dan kunt u die hier altijd zien. Waar nodig krijgt u ook bericht via e-mail van de leerkracht of de schooldirecteur.

Lestijden tussen 9:30 – 12:30

De culturele evenementen (CE) maken onderdeel uit van het curriculem.

Week 19

Week 19 -

Week 20

Week 20 -

Week 21

Week 21 -

Week 22

Week 22 -

Week 23

Week 23 -

Week 24

Week 24 -

Week 25

Week 25 -

Week 26

Week 26 -

Week 27

Online les ivm Spring break

Week 28

Week 28 -